Så länge lyser LED-lamporna

Senaste uppdatering: Fredag 19 maj 2023

LED-lampor lyftes fram som en banbrytande teknik när den var ny. Framförallt beskrevs de som en typ av lampa med extremt lång brinntid och att de i och med det var både ekonomiska och miljövänliga. Det har dock kommit upp en hel del klagomål från privatpersoner som inte tycker att LED-lamporna lever upp till detta. 

Energimyndigheten testar LED-lampornas brinntid

Nu har Energimyndigheten, som genomfört tester, sagt att hälften av alla LED-lampor håller i minst 10 000 timmar, vilket får anses vara väldigt bra. Detta test har naturligtvis tagit en hel del tid att genomföra och Energimyndigheten menar att de, i och med testet, har fått en indikation på att lamporna faktiskt håller vad de lovar. Förutom att man noterade att hälften av alla LED-lamporna i testet lös efter 10 000 timmar mättes hur mycket ljus de gav ifrån sig. Många förväntas fortsätta lysa i minst 5 000 timmar till eftersom de knappt tycktes vara påverkade efter 10 000 timmar. Christofer Silfvenius, som är testansvarig på Energimyndigheten, menar att resultatet är i nivå med vad lamptillverkare själva uppger idag. Lamporna i testet är från 2014 och utvärderingen är inte slut utan den fortsätter.

Missvisande marknadsföring?

Det är dock inte så konstigt att många trots allt är besvikna på LED-lampors brinntid. Tidigare utlovades det ofta att de skulle kunna brinna i upp emot 50 000 timmar. Även om de i teorin kan göra det så är det inte samma sak som att de kan förväntas brinna så länge. En LED-lampa består av flera olika delar och det är inte särskilt sannolikt att alla delar håller i 50 000 timmar. Idag är det dock få tillverkare som uppger att deras LED-lampor har så lång brinntid. Inom handeln anger man istället 15–20 000 timmar som riktmärke vilket nog är ganska realistiskt enligt Christofer Silfvenius. 

Det är viktigt att poängtera att det finns flera faktorer som påverkar LED-lampors livslängd. Bland annat vilken typ av armatur de sitter i. Sitter lampan i en mindre skärm där den blir riktigt varm kommer den inte att nå sin fulla potential gällande maximal brinntid.

Ny metod ska ge snabbare resultat

En av anledningarna till att det figurerar olika uppgifter om LED-lampors brinntid är för att det inte är så många som har de resurser som krävs för att genomföra ett test i över 10 000 timmar. För att det ska gå snabbare i framtiden har det tagits fram en ny testmetod som kommer att användas från och med september 2021. Att det har tagits fram en ny metod beror bland annat på att kraven på hållbar design har skärpts inom EU. Det nya testet tar 3 600 timmar att genomföra men anses kunna ge ett bra svar på hur länge lamporna kommer att brinna. Det handlar om att man kommer att utsätta lamporna för större påfrestningar än normalt genom att tända och släcka dem mycket oftare än vad man gör i ett normalt hem. Efter 3 600 timmar mäts ljusflödet och utifrån hur mycket det gått ner kan man bedöma lampans kvarvarande livslängd med ganska liten felmarginal enligt Christofer Silfvenius. De lampor som inte lever upp till kraven som ställs inom EU kan komma att dras tillbaka från marknaden.

Det är inte bara brinntiden man ställer krav på utan det är också viktigt att LED-lampor inte flimrar. Vissa människor kan vara väldigt känsliga för flimmer, så många är positiva till dessa krav.