Annonser och Sponsorpolicy

Uppdaterad av Passagen Ads: 23 maj 2023

Passagen Ads uppdrag är att vara din mest betrodda partner i ditt strävan efter hälsa, välmående, ekonomisk stabilitet och underhållning. Vi är engagerade i att ge dig auktoritativ, lättillgänglig och handlingsbar information som inspirerar och guidar dig mot de bästa möjliga resultat för dig och din familj. Innehållet och erfarenheterna som produceras av Passagen skapas under stränga redaktionella och medicinska riktlinjer för att säkerställa noggrannhet, valuta och klarhet. Passagen  finansieras genom försäljning av annonsering som visas på dess egenskaper, vilket inkluderar webbplatser, appar, sociala medier och partnerpublikationer. Var säker på att vi är helt oförsonliga om vår redaktionella autonomi. Bortsett från input om breda ämnesområden tillåter vi inte sponsorer att påverka Passagen redaktionella innehåll. I vissa fall kan Passagen erbjuda samarbetsinnehåll eller varumärkesinnehåll i partnerskap med våra sponsorer, och/eller presentera innehåll skapat av våra sponsorer. Detta innehåll är alltid tydligt märkt och detaljeras i sektion 5 och 6 nedan.

Om du vill annonsera med Passagen Ads, kontakta oss i formuläret nedan. Här är de specifika riktlinjerna vi följer om vilka typer av annonser vi accepterar:

1. Vi granskar annonserna

Vi behåller ensamrätt att bestämma vilka typer av annonser som kommer att accepteras och visas på Passagen egendomar. Vi förbehåller oss rätten att avvisa, avbryta eller ta bort alla annonser när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att ge snabb notis till annonsören vid avslag, avbokning eller borttagning av någon annons, tillsammans med en förklaring. Vi förbehåller oss också rätten att bestämma den lämpliga placeringen av annonser på Passagen egenskaper.

2. Vi stöder inte några annonserade produkter eller tjänster

Även om produkter kan dyka upp på vår sida i form av annonser, ska under inga omständigheter vår acceptans av någon annons betraktas som ett godkännande av produkt(er) och/eller tjänst(er) som annonseras, eller för företaget som tillverkar, distribuerar eller marknadsför dessa produkt(er) eller tjänst(er). I vissa fall kan Passagen redaktionella team betygsätta eller rangordna vissa produkter eller tjänster. Dessa betyg eller rangordningar bestäms enbart av redaktionsteamet utan hänsyn till något finansiellt eller reklamförhållande som kan finnas med företag som tillhandahåller produkten eller tjänsterna.

3. Vi kommer inte att acceptera vissa typer av annonser

Vi kommer inte att acceptera någon annons som är faktiskt felaktig och/eller, enligt vår mening, i dålig smak. Läkemedelsreklam accepteras endast för godkända indikationer enligt Livsmedelsverket. Annonserade produkter måste finnas på marknaden och lätt tillgängliga. Passagen kommer inte att tillåta, vid något tillfälle, placeringen av någon annons för skadliga, olagliga eller anstötliga produkter eller tjänster. Annonser får inte innehålla bedrägligt, vilseledande eller stötande material, inklusive material som missrepresenterar, förlöjligar eller attackerar en individ eller grupp på grund av ålder, färg, nationellt ursprung, ras, religion, kön, sexuell läggning eller funktionshinder. Annonser ska inte innehålla förtalande, ärekränkande, förtalda eller hotfulla uppgifter. Annonser får inte vara relaterade till alkohol, skjutvapen, ammunition, fyrverkerier, spelande, pornografi, tobak, politiska kampanjer, eller simulering av nyheter eller en nödsituation. Alla annonser måste tydligt identifiera annonsören. Varje annons som kan missförstås som redaktionellt innehåll kommer att tydligt märkas som en annons.

4. Vi skiljer tydligt annonser från redaktionellt innehåll 

I varje fall bibehåller vi en tydlig separation mellan annonser och redaktionellt innehåll. Alla annonser på Passagens egenskaper är tydligt och entydigt identifierade som sådana. Att klicka på en annons tar användaren till en annonsörs webbplats eller till en sponsorns resurscenter som finns på en Passagen egendom. Sponsrade resurscenter är märkta som sådana, med namnet på den sponsrande enheten som visas.

5. Vi skiljer tydligt mellan sponsrat och icke-sponsrat innehåll 

Passagen söker sponsorskap från pålitliga och trovärdiga forskningsorganisationer, tillverkare och andra tjänsteleverantörer. Sponsorskap ger ekonomisk nytta för Passagen, men gagnar också våra användare genom att tillhandahålla aktuell information om hälsovård, mediciner, behandlingar, finansprodukter och underhållningstjänster. Redaktionellt innehåll som sponsras av en annonsör omfattas av vår redaktionella policy och granskas av vårt redaktionella personal och medicinska team. När innehåll (sponsrat innehåll, samarbetsinnehåll eller varumärkesinnehåll) tillhandahålls av eller påverkas av en namngiven sponsor, vidtar vi meningsfulla åtgärder för att säkerställa att våra användare inte förväxlar det sponsrade innehållet med Passagen egna ursprungliga redaktionella innehåll. Native ads och reklam hänvisar till länkar eller annonser inom ett innehåll som länkar till annat innehåll. Passagen kan presentera reklammeddelanden, annonser eller sponsrade inlägg i sina sociala mediekanaler.

6. Affiliateprogram (e-handelslänkar i Passagens innehåll)

Som en del av artikelproduktionsprocessen kommer våra hälso- och välbefinnande-redaktörer att inkludera länkar till relevanta produkter som de anser kan vara användbara för våra läsare. Medan alla produkter väljs oberoende, vill vi att du ska veta att Passagen kan motta en betalning om du gör ett köp på återförsäljarens webbplats inom 24 timmar efter att ha klickat på en av de länkar vi tillhandahåller.

7. Vi skiljer tydligt innehåll som är en del av ett partnerprogram

Ibland kommer Passagen att arbeta med produkter, tjänster eller organisationer som stämmer överens med vår mission. Passagen granskar dessa produkter, tjänster eller organisationer för kvalitet och presenterar endast det som den anser är värdefullt för och i våra användares bästa intresse. Passagen granskar inte medicinskt innehållet och ansvarar inte för att tillhandahålla de produkter eller tjänster som beskrivs på dessa sidor. Allt partnerinnehåll av denna typ kommer att märkas med språk som anger att det inte gick igenom vår standardredaktionella process och följer dessa Ad och Sponsorpolicy-riktlinjer. I de fall där Passagen får en betalning när användare köper eller registrerar sig för produkten eller tjänsten, kan sidan också inkludera detta språk: ”Passagen och våra partners kan få en del av intäkterna om du gör ett köp med en länk ovan.” Partnersidor kan också inkludera en ”vad är det här” -länk som tar användarna till en sida som förklarar naturen av partnerskapet.

Hör av dig till oss om Annonsering

Passagen är en av Sveriges äldsta webbplatser och når ut till en bred skara besökare från hela landet, som är intresserade av allt ifrån privatekonomi till livsstil.

Vi säljer inga länkar i kontextuellt webinnehåll såsom artiklar eller nyhetsinlägg. Däremot är vi öppna för relevana bannerannonser. Minsta budget är satt till 200 000 SEK. 

Om du representerar en organisation eller webbplats som vill synas på Passagen.se, hör av dig till oss genom formuläret nedan eller skicka e-post till [email protected].

 

[contact-form-7 id=”2072″ title=”Contact form 1″]