Vad är Svarta Listan?

Passagen befinner sig för närvarande i ett uppbyggnadsarbete av en konsumenttjänst som vi hoppas kan ge svenska konsumenter ett ökat