Vad är trauma enligt Dr. Paul Conti, Harvard

Vad är trauma enligt Dr. Paul Conti, Harvard

Trauma är ett begrepp som ofta används i dagligt tal, men vad innebär det egentligen? För att få en djupare förståelse av detta komplexa ämne vände vi oss till en diskussion mellan Dr. Paul Conti, en framstående psykiater och författare, och Andrew Huberman, en ledande neurovetenskapsman. Samtalet ägde rum i Hubermans välkända podcast, Huberman Lab Podcast, och ger värdefulla insikter i traumas natur, dess påverkan på hjärnan och hur det manifesterar sig i våra liv.

Vad är trauma?

Dr. Paul Conti definierar trauma som en händelse eller serie händelser som överväldigar våra förmågor att hantera situationen, vilket resulterar i en fundamental förändring i hur vi fungerar. Denna förändring är inte bara psykologisk utan också neurobiologisk, och påverkar hur våra hjärnor fungerar.

Identifiera trauma

Att identifiera trauma kan vara en utmaning. Dr. Conti menar att trauma, när det når en viss nivå, förändrar oss på sätt som är kliniskt identifierbara. Dessa förändringar kan manifesteras i vårt humör, våra ångestnivåer, beteende, sömnmönster och till och med vår fysiska hälsa.

Självbedömningens komplexitet

Andrew Huberman påpekar svårigheten i att självbedöma traumas påverkan. Det är inte alla negativa minnen som kvalificerar som trauma; det avgörande är om händelsen har förändrat hjärnans funktion.

Skuld och skams roll

Dr. Conti noterar att trauma ofta leder till känslor av skuld och skam, vilket kan göra att individer undviker att konfrontera sina problem. Denna undvikande är kontraproduktiv, eftersom kommunikation och introspektion är avgörande för läkning.

Behovet av dialog

Båda experterna är överens om att dialog är nödvändig för att utforska de förändringar som sker inom oss. Dr. Conti betonar att att prata om våra upplevelser kan hjälpa oss att förstå förändringarna i vår interna dialog, vår syn på världen och vår känsla av tillhörighet.

Om experterna

Dr. Paul Conti är en framstående psykiater och författare till boken ”Trauma: The Invisible Epidemic.” Han tog sin läkarexamen vid Stanford University och genomförde sin läkarresidens vid Harvard Medical School. Dr. Conti driver nu Pacific Premiere Group, en klinisk verksamhet som hjälper människor att läka och växa från trauma och andra livsutmaningar. Med en holistisk syn på varje klient eller patient har han en djupgående förståelse för traumas långtgående påverkan på de system och samhällen där individen bor, arbetar och verkar.

Andrew Huberman är en neurovetenskapsman och professor vid Stanford University. Hans forskning fokuserar på hjärnfunktion, särskilt hur hjärnan reagerar på stress, rädsla och mod.

Denna artikel är inspirerad av ett segment från Huberman Lab Podcast, tillgänglig på YouTube. För en djupare förståelse av ämnet kan du titta på hela diskussionen.