Återvunnen plast måste vara giftfri

Senaste uppdatering: Fredag 19 maj 2023

Saker tillverkade av återvunnen plast har ofta innehållit giftiga flamskyddsmedel. Nu har dock lagstiftningen inom EU ändrats i ett försök att få bort gifterna.

Flamskyddsmedel används främst i elprodukter

Orsaken till att det kunnat finnas gifter i återvunnen plast är att plast från elprodukter har återanvänts. Där har bromerade flamskyddsmedel fyllt en viktig funktion eftersom det minskar brandrisken. Dessa ämnen är förbjudna, men just när det gäller elprodukter har man alltså gjort ett undantag. Det har gjort att gifterna letat sig in i produkter av återvunnen plast – där de absolut inte hör hemma. Efter påtryckningar från konsumentorganisationer i flera länder är det inte längre tillåtet att återvinna plast som innehåller giftiga flamskyddsmedel. Även miljörörelsen anser att detta är en seger. Tidigare har man som konsument inte kunnat veta om en produkt innehåller återvunnen plast och kanske, i och med det, även gifter. Enda sättet att göra det på har varit att försöka undvika svart plast, eftersom den ofta färgas svart vid återvinningen. Nu har förbudet mot bromerade flamskyddsmedel utvidgats till att gälla även plats i elprodukter i stora delar av världen.

Giftiga flamskyddsmedel är på väg att försvinna

I länder som Brasilien, Kanada och Sydkorea är flamskyddsmedel med gifter fortfarande tillåtna. Det innebär att produkterna sprids över världen via den globala näthandeln som är mycket svår att kontrollera. Det finns alltså ingen fullständig garanti mot att plasten inte återfinns och att gifterna hamnar i andra produkter som består av återvunnen plast. Detta är ett problem som man bara kan komma åt genom att ämnena förbjuds överallt.