Så fungerar Forex trading

Senaste uppdateringen: Fredag 19 maj 2023

Forex trading, eller valutahandel som man lika gärna kan säga på svenska, är en intressant investeringsform. I den här guiden kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att själv kunna sätta igång med forex trading. Vi kommer att titta på hur forex trading går till, rent konkret, men också gå igenom vilka riskerna är och vad du ska tänka på för att lyckas med forex trading. 

Forex trading handlar i grund och botten om att försöka förutse värdeförändringar hos valutor och handla med dem för att göra en ekonomisk vinst. Jämfört med aktiehandel är det andra färdigheter som avgör ifall du blir framgångsrik eller inte. Forex trading kan vara både ett alternativ och ett komplement till andra investeringar.

Valutor köps och säljs i par

När man investerar i valutor kretsar det mesta kring så kallade valutapar. En valuta har ett värde i relation till andra valutor och du köper dem i par. Ett valutapar kan till exempel vara EUR/GBP. Man talar om en basvaluta som är den valuta som anges först, alltså EUR i det här exemplet, och om en motvaluta. Om du gör bedömningen att pundet kommer att förlora i värde i relation till euro är EUR/GBP ett bra köp. Man delar in valutapar i stora och små valutapar. Stora valutapar är kombinationer som det handlas mycket i. Alla valutapar svenska kronor ingår i hör till de små paren som det handlas mindre med, eftersom svenska kronor är en liten valuta globalt sett.

Här är fler exempel på valutapar som är stora:

  • USD/JPY
  • EUR/USD
  • USD/CAD
  • GBP/USD
  • USD/CHF

Det finns även exotiska valutapar där svårbedömda valutor ingår. Som alltid när det gäller investeringar är det först och främst din kunskapsnivå, inte minst din förmåga att värdera risker, som kommer att avgöra ifall du går med vinst på forex trading.

Så kommer du igång

Först och främst behöver du öppna ett konto hos en valutamäklare eller en bank som låter dig handla med valutor. Att starta ett konto brukar vara gratis och det finns flera plattformar där det finns information skräddarsydd för nybörjare. Välj en mäklare som är stor och har bra rennomé. En mäklare kan också erbjuda en plattform där det är möjligt att genomföra många olika investeringar och även spara pengar på ett vanligt konto. Avanza är ett exempel på en svensk plattform där bland annan forex trading erbjuds. AvaTrade och Plus5000 är två andra pålitliga alternativ som är nybörjarvänliga och tillgängliga på svenska. Du behöver inte vända dig till någon som är specialist på just forex trading, vanliga banker brukar idag erbjuda den här tjänsten.

Vid valet av plattform för forex trading brukar de flesta jämföra följande:

  • Vilka avgifter gäller vid forex trading?
  • Finns det funktioner för riskhantering?
  • Hur ser användarvillkoren ut?

Vissa plattformar har program som kan hjälpa dig att göra avancerade beräkningar som kan ligga till grund för de beslut du tar.

Något som kännetecknar handel med valuta är att marknaden är global och att det sker transaktioner i stort sett dygnet runt. När du ägnar dig åt forex trading är du alltså inte begränsad till vilka öppettider en börs har utan det går alltid att göra affärer. 

Vid forex trading bestämmer du vilket valutapar du vill handla med och hur stort belopp du vill gå in med. Valutahandel kan också automatiseras så att du automatiskt säljer ett valutapar som nått ett visst värde, eller köper ett valutapar när det nått en viss prisnivå där du tycker att det är lönsamt att gå in. Det brukar inte vara svårt att hitta en köpare eller säljare, jämfört med hur svårt det kan vara att hitta någon som är beredd att köpa aktier av dig för ett pris du kan acceptera.

Testa forex trading med ett demokonto

Ett mycket bra sätt för att lära sig hur forex trading går till, och för att få en känsla för om man har förutsättningarna som krävs för att bli duktig, är att börja med ett demokonto. Sådana finns hos flera valutamäklare. Med ett demokonto kan du handla som vanligt, utan att använda riktiga pengar. Ett demokonto kan sedan omvandlas till ett vanligt konto när du känner dig redo för det och är bekant med alla funktioner. Om du går med förlust när du handlar med valuta via ett demokonto och inte kan härleda förlusterna till specifika misstag, är det inte tid att gå över till ett vanligt konto. Detta koncept brukar gå under namnet ”simulated forex trading” på engelska.

Forex trading på mobilen

Att göra en bra affär handlar ofta om att agera snabbt. Om du vill bli framgångsrik inom forex trading behöver du kunna göra affärer och läsa aktuella kurser var du än befinner dig. En bra forex-mäklare bör ha en app för ändamålet så att du kan göra din affärer på ett smidigt sätt även på en mobil enhet.

Viktiga begrepp inom forex trading

Här följer en kort genomgång av några begrepp som förekommer ofta inom forex trading och som du bör känna till.

Volatilitet

Volatilitet är ett begrepp som beskriver hur mycket en valutakurs brukar avvika från ett medelvärde. Hög volatilitet innebär alltså att svängningarna kan vara snabba. Exotiska valutor har hög volatilitet men även en stor valuta kan periodvis ha hög volatilitet.

Hävstång

Att investera i forex trading med hävstång innebär att vinster och förluster multipliceras med till exempel 2, om du har en hävstång på två. Du behöver alltså inte gå in med mycket pengar för att kunna göra en stor vinst (eller förlust).

Underhållsmarginal

När du öppnat en position behöver du ha tillräckligt med pengar hos mäklaren där du bedriver forex trading, så att det finns något att ta av om ditt valutapar förlorar i värde. Storleken på underhållsmarginalen anges i relation till storleken på positionen och på om det finns en hävstång med i bilden.

CFD-kontrakt

Contracts For Difference är ett samlingsnamn på värdepapper där man spekulerar i vad som kommer att hända på finansmarknaden. Forex trading är en form av CFD-kontrakt.

Pips

Pips är de enheter man använder för att räkna ut hur värdet förändras på ett valutapar, istället för att använda tal med fyra decimaler, som är det sätt på vilket valutaförändringar brukar beskrivas. Om en valuta går ner från 1,078 till 1,073 så har den gått ner fem pips.

Vad ska man tänka på vid forex trading?

När det handlar om investeringar och forex trading finns det vissa saker du bör kunna checka av innan du kör igång.

Breda omvärldskunskaper är en framgångsfaktor

Forex trading handlar om att man spekulerar i värdeökning och värdeminskning i olika valutor. Till stor del går det ut på att bedöma olika länders ekonomiska styrka eftersom den kommer till uttryck i hur starkt landets valuta går, eller kommer att gå. Handelsbalansen och BNP kan ge viktiga indikationer på om valutan kommer att stiga eller sjunka i värde. Den politiska stabiliteten kan också vara avgörande. Men det är absolut inte alltid valutan går ner i värde för att ett land har svag ekonomi. Valutaförändringar kan också bero på ränteläget i landet.

Var medveten om riskerna

Vi vill återigen poängtera att forex trading är en investeringsform med höga risker. Särskilt stor är risken för dig som ägnar dig åt forex trading med hävstång. Då kan vinsten, men även förlusten, bli stor på kort tid. Med hävstång kan du förlora betydligt mer än vad du har gått in med från början. En faktor som bidrar till hög potentiell risk och förtjänst är att valutamarknaden är väldigt volatil. Svängningarna är ofta större, i det korta perspektivet, än rörelserna på börsen. Enligt beräkningar går omkring 75 % av alla privatpersoner som ägnar sig åt CFD-kontrakt med förlust. 

Glöm inte underhållsmarginalen

Det är mycket viktigt att ha koll på sin underhållsmarginal. Dina positioner kan tvångsinlösas omedelbart om dina underhållsmarginaler, på grund av av förändringar på valutamarknaden, blir för små. Processen kan gå så fort att du inte hinner tillföra nytt kapital för att göra dina marginaler större.

Deklarera vinsten rätt

Ägnar du dig år forex trading på utländska plattformar är du skyldig att lämna in uppgifter om handeln till Skatteverket. Är plattformen svensk kommer rapporten in automatiskt. Skatten för kapitalvinst är 30 %, avdragsrätten är 70 %. Kontrollera för säkerhets skull uppgifterna på Skatteverkets hemsida när det är dags att deklarera.

Vanliga frågor och svar om forex trading

Vad innebär forex trading?

Forex trading är att köpa och sälja valutor utifrån bedömningar om hur en specifik valuta kommer att klara sig mot en annan specifik valuta. 

Hur börjar man med forex trading?

Du börjar med att välja en pålitlig forex-mäklare efter att ha jämfört flera olika alternativ. Olika plattformar för trading kan ha olika funktioner och olika höga avgifter. Testa gärna forex trading från ett demokonto och satsa inte riktiga pengar innan du skaffat dig lite erfarenhet av den här investeringsformen.

Vad betyder hävstång och ska man använda det?

Att bedriva forex trading med hävstång innebär att du ökar den potentiella vinsten och förlusten med en faktor, till exempel tre, när du investerar i ett valutapar. Du kan alltså förlora mycket mer än du har investerat och man ska undvika forex trading med hävstång om man inte är erfaren inom forex trading.

Författare: Passagen

Se fullständig profil »