Ångest – Varför och Vad gör Jag?

Ångest - En temabild på en teckning.

Senast uppdaterad: Söndagen den 18 juni 2023

Vad händer egentligen när vi känner ångest? Det är en fråga som de flesta av oss har ställt oss själva någon gång i livet. Kanske har du känt hjärtat klappa snabbare än vanligt, svettningar och en känsla av panik som sprider sig i kroppen. Kanske har du haft svårt att andas eller känt dig kvävd. Ångest kan kännas som en skrämmande och överväldigande upplevelse som tar över våra tankar och känslor. Men varför uppstår ångest, och vad kan vi göra för att hantera den? I den här artikeln kommer vi att utforska ångest i detalj, från dess orsaker och symtom till effektiva behandlingar och tips för att hantera ångest i vardagen. Så låt oss ta en närmare titt på vad som döljer sig bakom den överväldigande känslan av ångest och hur vi kan lära oss att övervinna den.

Vad är ångest?

Ångest är en känsla av oro, spänning eller rädsla som kan vara både fysisk och psykologisk. Det är en naturlig reaktion på stressiga situationer eller hotfulla stimuli och kan hjälpa oss att vara mer uppmärksamma och förbereda oss inför utmaningar. Men för vissa människor kan ångesten bli överdriven eller kronisk, och det kan då bli svårt att hantera och påverka deras liv på ett negativt sätt.

Det finns olika typer av ångest, och vissa är mer specifika än andra. Generaliserad ångest är när man känner oro och spänning under en längre tid och över flera områden i livet, utan att det finns något konkret hot. Fobier är rädslor som är begränsade till specifika situationer eller objekt, medan social ångest handlar om att känna sig obekväm eller rädd i sociala sammanhang. Panikångest är en plötslig och intensiv känsla av rädsla eller obehag, ofta utan en tydlig orsak eller utlösare.

Att förstå de olika typerna av ångest och dess symtom är viktigt för att kunna hantera ångest på ett effektivt sätt. Nästa steg är att förstå vad som orsakar ångest, vilket vi kommer att diskutera i nästa avsnitt.

Hur ångest kan kännas

Ångest kan uttrycka sig på olika sätt och symtomen kan variera från person till person. Här är några vanliga fysiska och psykologiska symtom på ångest:

Fysiska symtom:

 • Hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag
 • Svettningar eller frossa
 • Darrningar eller skakningar
 • Andningssvårigheter eller kvävningskänsla
 • Illamående eller magbesvär
 • Muskelvärk eller spänningar
 • Huvudvärk eller yrsel

Psykologiska symtom:

 • Känsla av oro, spänning eller rädsla
 • Svårigheter att koncentrera sig eller tänka klart
 • Känsla av avskildhet eller isolering
 • Irritation eller ilska
 • Känsla av att tappa kontrollen
 • Nedstämdhet eller känsla av hopplöshet
 • Sömnsvårigheter

Symtomen kan vara milda eller allvarliga, och det är viktigt att söka hjälp om de påverkar ens dagliga liv. En läkare eller terapeut kan hjälpa till att fastställa diagnosen och hitta lämplig behandling. I nästa avsnitt kommer vi att diskutera orsakerna till ångest och vad som kan utlösa den.

Att få ångest

Ångest kan uppstå av olika anledningar, och det finns flera faktorer som kan påverka dess uppkomst. Här är några vanliga orsaker till ångest:

Genetiska faktorer:

 • Forskning visar att ångest kan ha en ärftlig komponent, vilket betyder att personer med släktingar som lider av ångestlidelser kan ha en högre risk för att utveckla det själva.

Miljömässiga faktorer:

 • Stressiga livshändelser som en skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom kan bidra till utvecklingen av ångest.
 • Kulturella eller sociala förväntningar, såsom höga krav på prestation eller perfektionism, kan också öka risken för ångest.

Traumatiska händelser:

 • Upplevelser av trauman, såsom misshandel, sexuella övergrepp eller våld, kan bidra till utvecklingen av ångest.
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en typ av ångest som kan uppstå efter en traumatisk händelse.

Det är viktigt att förstå orsakerna till ångest för att kunna hitta lämplig behandling. Behandlingen kan variera beroende på orsaken till ångesten, och det kan innefatta terapi, medicinering eller självhjälpstekniker. Vi kommer att diskutera effektiva behandlingsalternativ i ett senare avsnitt.

Ångest och hälsa

Ångest kan påverka hälsan på flera sätt och det är viktigt att ta itu med det för att undvika eventuella komplikationer. Här är några sätt som ångest kan påverka hälsan:

Hur ångest påverkar hälsan:

 • Ångest kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes.
 • Kronisk ångest kan påverka sömnen, vilket kan leda till trötthet och sömnstörningar.
 • Ångest kan förvärra symtom på kroniska sjukdomar som artrit och astma.
 • Ångest kan minska immunförsvaret och öka risken för infektioner och sjukdomar.

Riskfaktorer för ångest:

 • Genetiska faktorer, tidigare trauma och stressiga livshändelser kan öka risken för att utveckla ångest.
 • Andra psykiska sjukdomar, såsom depression och paniksyndrom, kan också öka risken för ångest.
 • Alkohol- och drogmissbruk kan bidra till utvecklingen av ångest.

Att hantera ångest är viktigt för att upprätthålla en god hälsa. Nästa avsnitt kommer att diskutera effektiva behandlingsalternativ för ångest.

Behandling av ångest

Det finns flera effektiva behandlingsalternativ för ångest, och det är viktigt att hitta rätt behandling för enskilda personer. Här är några av de vanligaste behandlingarna för ångest:

Terapi:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig terapiform för ångest som fokuserar på att förändra negativa tankemönster och beteenden som kan förvärra ångesten.
 • Psykodynamisk terapi kan hjälpa till att förstå de underliggande orsakerna till ångesten och hantera dem på ett mer effektivt sätt.
 • Exponeringsterapi kan användas för att gradvis utsätta personer för de situationer som orsakar ångest för att hjälpa dem att hantera dem mer effektivt.

Medicinering:

 • Antidepressiva läkemedel kan användas för att behandla ångestlidelser, även om de kan ta några veckor att verka och kan orsaka biverkningar.
 • Ångestdämpande läkemedel kan användas för att lindra ångestens omedelbara symtom, men de kan orsaka beroende och ska användas med försiktighet.

Självhjälpstips:

 • Andningsövningar och mindfulness kan hjälpa till att lugna sinnet och minska ångesten.
 • Regelbunden motion och sömn kan också hjälpa till att hantera ångesten.
 • Att skapa en struktur och planera för oro kan också vara effektiva sätt att hantera ångest.

Det är viktigt att konsultera en läkare eller terapeut för att fastställa diagnosen och hitta lämplig behandling för ångest. Men det finns också mycket som man själv kan göra för att hantera ångesten. Nästa avsnitt kommer att diskutera olika självhjälpstekniker som kan vara till hjälp.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som kan förvärra ångest. KBT kan vara en effektiv behandling för olika typer av ångest, inklusive generaliserad ångest, social ångest och panikångest.

Hur fungerar KBT vid ångest?

 • Under KBT-sessioner kommer en terapeut att arbeta med personen för att identifiera deras tankar, känslor och beteenden som är kopplade till deras ångest.
 • Terapeuten hjälper sedan personen att utmana och förändra negativa tankemönster och beteenden genom olika tekniker, såsom beteendeexperiment och kognitiv omstrukturering.
 • KBT kan också hjälpa personen att lära sig nya strategier för att hantera ångest och förebygga återfall.

KBT kan vara en effektiv behandling för ångest, men det kräver ofta flera sessioner och kan ta tid att se resultat. Det är viktigt att hitta en kvalificerad terapeut som är utbildad inom KBT och som man känner sig bekväm med att arbeta med.

Mindfulness

Mindfulness är en teknik som innebär att vara medveten och närvarande i nuet, utan att döma eller bedöma det som händer. Genom mindfulness kan man lära sig att acceptera och hantera tankar och känslor på ett mer effektivt sätt.

Hur kan mindfulness hjälpa vid ångest?

 • Genom mindfulness kan man lära sig att bli mer medveten om sina tankar och känslor, och att acceptera dem utan att försöka bekämpa eller undvika dem.
 • Mindfulness kan hjälpa till att minska stressen och lugna sinnet, vilket kan lindra ångesten.
 • Genom att öva mindfulness regelbundet kan man lära sig att hantera ångestiga situationer på ett mer effektivt sätt, utan att reagera impulsivt.

Mindfulness kan praktiseras på olika sätt, såsom meditation, yoga eller att helt enkelt fokusera på sina andetag eller sin omgivning. Det kan vara en enkel och effektiv teknik för att hantera ångest, men det kräver också regelbunden övning för att se resultat.

Yoga

Yoga är en fysisk och mental övning som kan bidra till att förbättra både kroppens och sinnet hälsa. Yoga involverar olika positioner, rörelser och andningsövningar som kan hjälpa till att minska stressen och öka medvetenheten.

Hur kan yoga hjälpa vid ångest?

 • Yoga kan bidra till att minska stressen och lindra fysiska och mentala symtom på ångest, såsom muskelspänningar, hjärtklappning och oro.
 • Andningsövningar i yoga kan hjälpa till att lugna sinnet och minska ångesten.
 • Reglerbunden yoga kan bidra till att öka medvetenheten och förmågan att hantera ångestiga situationer på ett mer effektivt sätt.

Yoga kan praktiseras på olika sätt och nivåer, från lugnande och mjuka rörelser till mer avancerade positioner och andningsövningar. Det är viktigt att hitta en yogaform och nivå som passar ens egen kropp och nivå av fysisk och mental hälsa. Yoga kan vara en effektiv och lugnande teknik för att hantera ångest, men det kräver också regelbunden övning för att se resultat.

Motion

Motion är en effektiv och naturlig teknik för att lindra ångest och förbättra hälsan på många sätt. Här är några sätt som motion kan hjälpa vid ångest:

Kan motion vara ett bra sätt att hantera?

 • Motion frigör endorfiner i hjärnan, vilket kan bidra till att minska stressen och öka känslan av lycka och välbefinnande.
 • Regelbunden motion kan bidra till att öka självförtroendet och självkänslan, vilket kan minska risken för ångest.
 • Motion kan hjälpa till att förbättra sömnen och minska trötthet, vilket kan minska risken för ångest.

Vilken typ av motion är mest effektiv för att lindra ångest?

 • Aerobisk träning, såsom löpning, cykling eller simning, kan vara mest effektiv för att minska ångesten.
 • Yoga, tai chi och andra långsamma rörelseformer kan också vara effektiva för att minska ångesten och förbättra kroppens och sinnet hälsa.
 • Det är viktigt att hitta en typ av motion som man tycker om och som man kan fortsätta med på lång sikt för att uppnå bästa resultat.

Motion kan vara en effektiv teknik för att hantera ångest, men det kräver också regelbunden övning och engagemang.

Andningstekniker

Andningstekniker är en enkel och effektiv teknik för att hantera ångest genom att lära sig att andas på ett mer effektivt sätt. Här är några sätt som andningstekniker kan hjälpa vid ångest:

Vad är andningstekniker?

 • Andningstekniker innebär att man fokuserar på andningen och lär sig att andas på ett mer lugnt och kontrollerat sätt.
 • Andningstekniker kan användas för att lindra stress och ångest i olika situationer, inklusive under en panikattack.

Hur kan andningstekniker hjälpa vid ångest?

 • Andningstekniker kan hjälpa till att lugna sinnet och minska ångesten genom att minska hjärtfrekvensen och sänka blodtrycket.
 • Andningstekniker kan hjälpa till att öka syreupptaget och förbättra lungfunktionen, vilket kan minska trötthet och hjälpa till att hantera ångestiga situationer på ett mer effektivt sätt.
 • Regelbunden övning av andningstekniker kan bidra till att förbättra kroppens och sinnet hälsa på lång sikt.

Andningstekniker kan praktiseras när som helst och var som helst, och det finns många olika typer av andningstekniker att välja mellan. Det är viktigt att hitta en teknik som passar ens personliga behov och att öva regelbundet för att uppnå bästa resultat.

Sömn

Sömn kan spela en viktig roll för att hantera ångest och förbättra den övergripande hälsan. Här är några sätt att sömn påverkar ångest:

Hjärtat slår och du kan inte sova? Tankar kommer tillbaka och en känsla av overklighet infinner sig? Ångest kan göra att man kan få svårt att sova.

Hur påverkar sömn ångest?

 • Sömnbrist kan öka risken för ångest och kan göra ångest symtom värre.
 • Att ha en regelbunden sömnrutin och tillräckligt med sömn kan bidra till att minska stress och ångest.
 • Kvaliteten på sömnen kan också påverka ångest, då en dålig sömnkvalitet kan leda till ökad trötthet och irritation, vilket kan förvärra ångest symtom.

Sömnstörningar och ångest:

 • Sömnstörningar kan också bidra till utvecklingen av ångest och är en vanlig ångestlidelser.
 • Personer med ångest kan ha svårt att somna, vakna upp ofta under natten, eller uppleva mardrömmar som kan påverka sömnen.
 • Sömnstörningar kan göra ångesten värre genom att minska möjligheten till vila och återhämtning för kroppen och sinnet.

Att hantera sömnen kan vara en viktig del av att hantera ångest. Det är viktigt att upprätthålla en regelbunden sömnrutin, att undvika stimulanser som koffein och alkohol, och att skapa en lugn och bekväm sömnmiljö för att förbättra sömnkvaliteten. Vid allvarliga sömnstörningar och ångest symtom, är det viktigt att konsultera en läkare eller terapeut för att fastställa diagnosen och hitta lämplig behandling.

Kost

Kost kan spela en viktig roll i att hantera ångest och förbättra den övergripande hälsan. Här är några sätt att kost påverkar ångest:

Hur påverkar kost ångest?

 • Att äta en hälsosam kost kan bidra till att minska inflammationen i kroppen och minska risken för ångest.
 • Att äta för mycket socker och bearbetade livsmedel kan öka risken för inflammation och ångest symtom.
 • Att undvika koffein och alkohol kan också bidra till att minska risken för ångest och förbättra sömnen.

Mat som kan lindra ångest:

 • Mat som innehåller magnesium, som till exempel spenat, nötter och avokado, kan hjälpa till att minska ångest symtom.
 • Mat som innehåller omega-3-fettsyror, som till exempel fisk, linfrön och valnötter, kan bidra till att minska inflammation och ångest.
 • Mat som innehåller tryptofan, som till exempel kyckling, kalkon och quinoa, kan hjälpa till att öka produktionen av serotonin, vilket kan minska ångest symtom.

Att äta en hälsosam och balanserad kost är en viktig del av att hantera ångest. Det är viktigt att undvika bearbetade livsmedel, socker och stimulanser som kan öka risken för inflammation och ångest symtom. Att inkludera mat som innehåller magnesium, omega-3-fettsyror och tryptofan kan också hjälpa till att minska ångest symtom och förbättra den övergripande hälsan.

Hantera ångest i vardagen

Hantering av ångest i vardagen kan vara en utmaning, men det finns många tekniker och strategier som kan hjälpa till att hantera symtomen. Här är några tips för att hantera ångest i vardagen:

När ångesten kommer eller om man får ångest ofta, speciellt stark ångest kan det vara en ide att söka vård.

Så kan du hantera din ångest i vardagen:

 • Praktisera avslappningstekniker, såsom andningsövningar, meditation eller yoga, för att lindra stress och ångest.
 • Håll dig fysiskt aktiv genom att träna regelbundet, gå promenader eller cykla för att minska ångest och förbättra sömnen.
 • Skapa en stödjande och positiv social miljö genom att umgås med vänner, delta i hobbyer eller gå på sociala evenemang.
 • Undvik överdriven användning av sociala medier och teknik för att minska stress och förbättra fokus.
 • Se till att du får tillräckligt med sömn och äter en hälsosam och balanserad kost.

Planera för oro:

 • Gör en lista över oroande situationer och händelser och planera för hur du ska hantera dem på ett effektivt sätt.
 • Begränsa tiden du spenderar på att oroa dig genom att planera ”oro-tid” under dagen och begränsa oroande tankar utanför den här tiden.
 • Lär dig att acceptera och hantera oroande tankar utan att bedöma eller döma dem.

Att hantera ångest i vardagen kan kräva engagemang och regelbunden övning av olika tekniker och strategier. Genom att skapa en hälsosam livsstil och att planera för oroande situationer kan du minska stressen och hantera ångest på ett mer effektivt sätt.

Ångest och arbete

Ångest kan också påverka arbetsplatsen och den övergripande produktiviteten. Här är några sätt ångest kan påverka arbetsplatsen och några tips för att hantera ångest på arbetsplatsen:

Vissa känner ångest inför jobbet andra kan känna ångest någon gång för rädslan att förlora jobbet. En naturlig reaktion kan vara att man börjar undvika tankar på jobb när ångesten kommer.

Ångest på jobbet:

 • Ångest kan påverka produktiviteten och arbetskvaliteten, vilket kan leda till stress och oro på arbetsplatsen.
 • Ångest kan också påverka förhållandet till arbetskamrater och chefer, vilket kan leda till konflikter och missförstånd.

Så kan du hantera din ångest på arbetsplatsen:

 • Skapa en sund arbetsmiljö genom att ta regelbundna pauser och minska stress på arbetsplatsen.
 • Tala med din chef eller HR-ansvarig om dina ångestproblem och se om det finns några anpassningar som kan göras på arbetsplatsen för att minska stressen.
 • Använd avslappningstekniker och andningstekniker för att hantera ångest och stress på jobbet.
 • Se till att du får tillräckligt med sömn och äter en hälsosam och balanserad kost.

Att hantera ångest på arbetsplatsen kan vara en utmaning, men det är viktigt att hitta tekniker och strategier som fungerar för att minska stressen och förbättra produktiviteten på arbetsplatsen. Genom att skapa en sund arbetsmiljö och kommunicera med din chef och arbetskamrater kan du minska stress och förbättra din mentala hälsa på jobbet.

När söka hjälp?

Att söka professionell hjälp kan vara en viktig del av att hantera ångest. Här är några tecken på när det kan vara dags att söka professionell hjälp och vart man kan vända sig för hjälp:

När bör man söka professionell hjälp?

 • Om ångest symtomen stör den dagliga funktionen och påverkar livskvaliteten.
 • Om ångesten orsakar ständig oro och rädsla som inte går att kontrollera.
 • Om ångesten förvärras över tid och börjar påverka andra områden av livet, som sömnen och relationerna.

Vart kan man söka hjälp?

 • Boka en tid med din husläkare eller psykolog för att få en bedömning och råd om behandling för ångest.
 • Många organisationer erbjuder rådgivning och stöd för personer med ångest, till exempel Mind, Hjärnkoll och Riksförbundet Attention.
 • En del sjukhus och vårdcentraler erbjuder stödgrupper eller terapi för personer med ångest.

Det är viktigt att söka hjälp om du upplever ångest symtom som stör din dagliga funktion och påverkar livskvaliteten. Det finns många professionella organisationer och tjänster som kan hjälpa dig att hantera ångesten och förbättra din mentala hälsa.

Att hjälpa någon med ångest

Att hjälpa någon med ångest kan vara en utmaning, men det finns många sätt att stödja och hjälpa dem. Här är några tips för att hjälpa någon med ångest:

Tips för att hjälpa någon med ångest:

 • Visa empati och förståelse för personens situation och ge dem tid och utrymme att prata om sina känslor.
 • Erbjud stöd genom att föreslå tekniker som avslappningstekniker eller andningstekniker som kan hjälpa till att hantera ångest symtomen.
 • Försök att undvika att bortse från eller förminska personens ångest symtom, utan försök att ta det på allvar.
 • Stötta personen genom att uppmuntra dem att söka professionell hjälp om ångesten blir för svår att hantera.

Hur man kan stödja någon med ångest:

 • Lyssna aktivt på personen och ge dem tid att uttrycka sina känslor och tankar.
 • Visa stöd genom att vara närvarande och lugn, och undvik att döma eller bedöma personen.
 • Hjälp personen att hitta lämpliga resurser för att hantera ångesten, som till exempel terapi eller stödgrupper.
 • Visa uppskattning och stöd personen genom hela processen av att hantera ångest.

Att hjälpa någon med ångest kan vara en utmaning, men genom att visa empati och förståelse, stötta och uppmuntra personen att söka hjälp, kan du hjälpa dem att hantera ångesten och förbättra deras mentala hälsa.

Sammanfattning

Vi har lärt oss att ångest är en vanlig sjukdom som kan påverka alla människor på olika sätt. Ångest kan orsakas av genetiska faktorer, miljömässiga faktorer och traumatiska händelser. Vi har också lärt oss om olika typer av ångest, dess symtom och hur ångest kan påverka vår hälsa och vårt dagliga liv.

Vi har diskuterat olika behandlingar för ångest, som kognitiv beteendeterapi, mindfulness, yoga, motion och andningstekniker. Vi har också tittat på hur sömn, kost och hantering av oro kan hjälpa till att lindra ångest symtom.

Vi har betonat vikten av att söka professionell hjälp om ångest symtomen blir svåra att hantera och hur man kan stödja någon som lider av ångest. Det är viktigt att skapa en hälsosam livsstil, hantera stress och ta hand om vår mentala hälsa.

Sammanfattningsvis är ångest en allvarlig sjukdom som kan påverka vår livskvalitet och vår hälsa. Det finns många tekniker och strategier som kan hjälpa till att hantera ångest, men det är viktigt att söka professionell hjälp om symtomen blir svåra att hantera. Vi bör alla ta hand om vår mentala hälsa och hjälpa andra som lider av ångest att hantera sin sjukdom på ett effektivt sätt.

Källor

 1. ”Understanding Anxiety Disorders” från National Institute of Mental Health: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml
 2. ”Anxiety and Physical Illness” från Harvard Health Publishing: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/anxiety_and_physical_illness
 3. ”The Benefits of Yoga for Anxiety and Depression” från Yoga Journal: https://www.yogajournal.com/lifestyle/yoga-for-anxiety-and-depression/
 4. ”Exercise for Stress and Anxiety” från Anxiety and Depression Association of America: https://adaa.org/living-with-anxiety/managing-anxiety/exercise-stress-and-anxiety